Holubi

V současnosti bývají v městské zástavbě největší problémy z populací zdivočelých holubů domácích.

Nebezpečí holubů hnízdících nad Vašimi hlavami.

Každá zvýšená koncentrace holubů přináší zvýšené riziko šíření a přenosu původců různých onemocnění. Hromaděním trusu a kadaverů (trupů uhynulých jedinců) se stávají holubi zdrojem cizopasníků a alergenů pro obyvatele horních pater mnoha domů.

Často evidovaným přímým vlivem na lidské zdraví bývá napadení roztoči, kteří mohou při sání lidské krve přenášet i různé původce onemocnění, přenosných ze zvířat na člověka. Drobní roztoči se mohou v blízkosti holubích hnízd i dospělých holubů vyskytovat ve velkých počtech. Nejvýznamnější z holubích roztočů je klíšťák holubí.

Služby spojené s holubí problematikou:

-monitorování výskytu městských holubů
-vytipování půd a objektů, na které holubi nasedají
-vypracování fotodokumentace s expertizním posudkem s doporučením optimálního řešení (nutné při zdůvodňování samotného regulačního zásahu před orgány státní správy)
-vypracování zadávacích podmínek pro snižování početních stavů holubů pro výběrová řízení městských úřadů.

Výskyt holubů (holub skalní) na půdách a jejich pravidelné bydlení (hřadování) na plášti a uvnitř budov je zdrojem značných škod a hlavně značných zdravotních rizik.

-salmonela
-klíšťák holubí
-ornitóza
-ptačí tuberkulóza
-klíšťová encefalitida
-psitakóza

Odchyt holubů

-největší počet profesionálních odchytových zařízení v ČR (obr)
-klece kontrolována orgány SVS ČR
-odchytová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům
-téměř neomezené možnosti jejich instalace
-odchyty holubů provádíme celoročně
-klece instalujeme na budovách ale i uvnitř objektů

Spousta a spousta holubů předaných asanačním ústavům

Zabezpečení objektů proti nasedání holubům

Síťováním
Hrotovými systémy (obr)
Pružinovými systémy (obr)

Zabezpečujeme:
-celé obytné domy (obr)
-jednotlivé balkony, lodžie, terasy (obr)
-průmyslové haly (obr)
-obchodní a nákupní centra (obr)
-administrativní objekty (obr)
-tisíce m2 naší práce

Objekty zajišťujeme za pomoci lezců a lezecké techniky nebo montážních plošin (obr)

Doporučujeme kombinaci zabezpečení objektu proti nasedání holubů a odchytu. Víc jak deset let zkušeností. Menší počet holubů působí menší problémy.

Není objekt, který by se nedal zabezpečit, když to někdo zaplatí…

Odstřel holubů

-v průmyslových objektech
-v nákupních centrech
-ve výrobních závodech
-ve skladových prostorách a jinde

Kvalitní zbraň + kvalitní optika a dobrý střelec … (obr)

Odstřel holubů provádíme v denních i v nočních hodinách náš platič náš pán.

Peníze za zabezpečení objektu a za odchyt holubů, vám napáchají menší škody ve vaší peněžence než několikaleté bydlení skalních holubů u vás.

 

Úklid po holubech

Úklidové práce – provádíme v kombinaci s asanačními pracemi (dezinsekce, dezinfekce).

Samotné asanace po holubech a čištění povrchů kontaminovaných holubím trusem a kadavery si vyžádá kvalifikovaný odborný zásah, náročný především na svou dezinsekční a dezinfekční „koncovku“, protože dle příslušného zákona je holubí trus považován za nebezpečný odpad.

 

Kontakt

EKOTAKT, s.r.o.

V Lískách 1779/3
142 00 Praha 4

IČ  25693247
DIČ  CZ25693247

ZápisSpolečnost EKOTAKT, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 61746

Výpis z ORstáhnout výpis

Jednatel: Ladislav Zvánovec
GSM: +420 603 448 177
E-mail: zvanovec@ekotakt.cz
Web: www.ekotakt.cz

Objednávky a fakturace: Jitka Zvánovcová
GSM: +420 722 945 481
E-mail: zvanovcova@ekotakt.cz

Kancelář 

Telefon: +420 725 519 229

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

ČOI - Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20 Zákona č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli /klientu/ tato INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.

1/ Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovatelného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE - www.coi.cz.

Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

2/ V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odst. 1/ v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.